Ghi nhận từ buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên theo nội dung đổi mới.

Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2011, thực hiện theo kế hoạch và sự chỉ đạo của PGD và đào tạo Việt Trì về nội dung sinh hoạt chuyên môn chuyên đề theo hướng đổi mới, trường tiểu học Thanh Đình đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn chuyên đề đầu tiên. Những ghi nhận bước đầu về hiệu quả của nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới cho thấy có rất nhiều khả quan và nhận được sự ủng hộ từ phía các giáo viên.
Ghi nhận từ buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên theo nội dung đổi mới. Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2011, thực hiện theo kế hoạch và sự chỉ đạo của PGD và đào tạo Việt Trì về nội dung sinh hoạt chuyên môn chuyên đề theo hướng đổi mới, trường tiểu học Thanh Đình đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn chuyên đề đầu tiên. Những ghi nhận bước đầu về hiệu quả của nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới cho thấy có rất nhiều khả quan và nhận được sự ủng hộ từ phía các giáo viên.

              Cả trường đã dự tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Hiển lớp 4A môn Luyện từ và câu. Vị trí dự giờ được thay đổi từ ngồi dự phía dưới cuối lớp lên  2 bên lớp học và  phía trên quan sát hoạt động của học sinh trong lớp. Sau giờ dạy, toàn thể mọi người tham gia trao đổi, chia sẻ về giờ dạy một cách cởi mở, chân thành và sôi nổi. Nội dung chia sẻ tập trung vào các tình huống học tập cụ thể của học sinh trong giờ học, giáo viên dạy minh họa chia sẻ với người dự ý tưởng và cảm nhận của mình sau giờ dạy, sau đó người dự giờ chia sẻ những khó khăn giáo viên gặp phải khi tiến hành giờ dạy và cùng tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn gặp phải, cùng chia sẻ vè những điều học được qua giờ dạy minh họa của đồng nghiệp, từ đó mỗi người sẽ liên hệ tới công việc dạy học của mình và tự rút ra bài học kinh nghiệm.Tất cả các ý kiến đều được tôn trọng được mọi người lắng nghe. Các ý kiến tập trung vào các tình huống học tập cụ thể của học sinh giúp mọi giáo viên có hiểu biết đầy đủ sâu sắc hơn về học sinh qua đó tạo niềm tin, sự tôn trọng đồng nghiệp tăng sự hiểu biết và kinh nghiệm dạy học để có thể cải tiến phương pháp dạy học. Sau khi chia sẻ, trao đổi, cô giáo Hiển - người dạy minh họa tâm sự rằng cô cảm thấy rất thoải mái chứ không còn áp lực giờ dạy như trước kia nên hiệu quả giờ dạy cũng tốt hơn. Các giáo viên khác cũng thấy rút ra được nhiều&n 2000 bsp;điều cần suy ngẫm từ buổi sinh hoạt chuyên môn này. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm thấy rõ của sinh hoạt chuyên môn mới còn có hạn chế nhất định như lớp học không gian còn chật, vị trí dự không đủ cho giáo viên cả trường dự, học sinh còn bị áp lực khi có đông người dự... nên nhà trường đang nghiên cứu phương án lắp đặt hệ thống camera cho một lớp học và sẽ tiến hành dự giờ từ xa để khắc phục những hạn chế trên.