Khai mạc Hội thi giảng dạy về an toàn giao thông cấp Tiểu học

Sáng nay 28/10/2010, tại trường Tiểu học Tiên Cát, phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì tổ chức Hội thi giảng dạy an toàn giao thông cho các giáo viên tiểu học...
Khai mạc Hội thi giảng dạy về an toàn giao thông cấp Tiểu học Sáng nay 28/10/2010, tại trường Tiểu học Tiên Cát, phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì tổ chức Hội thi giảng dạy an toàn giao thông cho các giáo viên tiểu học...

Sáng nay 28/10/2010, tại trường Tiểu học Tiên Cát, phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì tổ chức Hội thi giảng dạy an toàn giao thông cho các giáo viên tiểu học.

Đại diện cho thầy cô trường Tiểu học Thanh Đình, cô giáo Nguyễn Thị Mai Hồng tham gia bài thi giảng dạy về an toàn giao thông cho học sinh lớp 4.

Mục đích kỳ thi nhằm giúp cho giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong các trường Tiểu học. Thực tế hiện nay, khi tham gia giao thông, nhiều người tham gia giao thông còn thiếu ý thức trong việc tôn trọng luật lệ an toàn giao thông. Có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra đã cướp đi sinh mạng, làm tàn phế nhiều người và thiệt hại nhiều tàn sản. Hội thi là một đợt truyền thông nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông. Giáo dục trong nhà trường là một trong những kênh truyền thông chủ đạo để thực hiện nhiệm vụ này.

Bài viết liên quan